Publicat per

Valoració final “Recursos i comunitats digitals”

Publicat per

Valoració final “Recursos i comunitats digitals”

Bona tarda, En aquesta nova entrada em disposo a fer un breu relat de la meva experiència personal amb l’assignatura de Recursos i Comunitats Digitals a mode de tancament d’aquesta mateixa. D’entrada, he de reconèixer que a començaments de semestre creia, de la mateixa manera que molts companys, que aquesta assignatura seria bastant fàcil d’aprovar, cosa que va quedar desmentida una vegada va començar el seu seguiment. Un aspecte important que hauríem de ressaltar és que molts alumnes anem relativament…
Bona tarda, En aquesta nova entrada em disposo a fer un breu relat de la meva experiència personal amb…

Bona tarda,

En aquesta nova entrada em disposo a fer un breu relat de la meva experiència personal amb l’assignatura de Recursos i Comunitats Digitals a mode de tancament d’aquesta mateixa.

D’entrada, he de reconèixer que a començaments de semestre creia, de la mateixa manera que molts companys, que aquesta assignatura seria bastant fàcil d’aprovar, cosa que va quedar desmentida una vegada va començar el seu seguiment. Un aspecte important que hauríem de ressaltar és que molts alumnes anem relativament poc preparats quan arriben a la universitat respecte als temes d’informàtica, ja que, en la majoria de les ocasions, l’ús dels ordinadors i tots el que els envolta es dóna per sabut.

A part de tot això, després de diversos mesos en contacte amb diverses eines que no havia fet servir anteriorment, puc dir que estic bastant satisfet amb el que he après. M’he defensat prou bé i he aconseguit solucionar els diversos problemes que m’han anat sorgint fent cerques a Google o inclús revisant els dubtes que els meus companys havien publicat al fòrum. De totes maneres, considero que la majoria d’eines que hem fet servir són molt intuïtives i molt útils quan es tracta de fer treballs en grup, ja que aquestes eines faciliten molt la comunicació.

Fer treballs en grup sempre és avantatjós, més quan el volum de treball és elevat, ja que amb un bon repartiment de les tasques, la càrrega de treball disminueix notablement. Pel que fa la comunicació amb els companys, considero que el fòrum de debat està bastant desfasat, ja que avui en dia és molt més còmode comunicar-se amb la resta a través d’aplicacions de missatgeria instantània, ja sigui a través de WhatsApp o els hangouts de Google.

Considero que he tingut sort en el fet que tots els integrants del meu grup, a mesura del possible, han fet la seva feina correctament i en el marge de dies que havíem establert, de manera que treballar de manera asíncrona no ha estat gens difícil. En general, si es porten les activitats al dia, és molt senzill seguir el ritme que toca.

Finalment, aquesta assignatura m’ha servit per descobrir noves eines de l’àmbit digital que em seran útils de cara al meu futur professional, he après a moure’m per internet amb més soltesa i finalment, a tindre empatia amb els meus companys alhora de fer correctament les feines marcades i ser puntual en les dates establertes.

 

Enllaços:

List.ly individual: https://list.ly/list/775v-iconografia-inclusiva-en-els-lavabos-publics

List.ly grupal: https://list.ly/l/75Br

Pinterest individual: https://www.pinterest.es/inaki_bm4

Pinterest grupal: https://pin.it/4tzcfl0

Site grupal: https://sites.google.com/uoc.edu/the-everyones/

Debat0el Valoració final “Recursos i comunitats digitals”

No hi ha comentaris.